CONSULTORIA

Analitzem, assessorem i negociem en interès dels nostres clients.

AGENT PERSONAL IMMOBILIARI

Representem al nostre client en la compra, venda o lloguer d’un bé immoble. Estudiem les seves necessitats, fem les recerques i visites dels immobles que complexin les seves expectatives, analitzant la situació legal, les qualitats constructives i de manteniment, negociant el preu i redactant els contractes per protegir els seus drets, aconseguint que la seva elecció no li generi problemes.

01

Identificació de necessitats

Fem un treball de reflexió i estudi amb el client per determinar i detallar quines són les seves necessitats i desitjos, presents i futurs.

02

Cerca i preselecció d’oferta o demanda existent

Realitzem una preselecció d’immobles, compradors o arrendataris que compleixin amb les seves demandes i necessitats a través de tots els canals disponibles.

03

Inspecció, revisió i elaboració d’informes tècnics i comercials

Visitem prèviament els immobles preseleccionats per analitzar el seu estat constructiu i de manteniment. Obtenim tota la informació necessària per aconseguir una compra, venta o lloguer segur, elaborant un informe complert.

04

Coordinació i assistència a les visites

Coordinem les visites d’interès per el client, acompanyant-lo als immobles seleccionats o als interessats en el seu immoble.

05

Negociació de preu i condicions

Assessorem inclús negociem pel client els preus i condicions de compra, venda o lloguer, incloent la financiació hipotecària.

06

Assessoria i assistència en contractes i escriptures

Obtenim i examinem tota la documentació necessària per a aconseguir una compra, venda o lloguer segur de la finca, analitzem i redactem tots els contractes, encàrrecs i minutes de les escriptures públiques a atorgar, assistint el dia de la seva signatura.

CONSULTORÍA DE EMPRESAS

CONSULTORIA A EMPRESES PATRIMONIALS FAMILIARS

Tota empresa patrimonial familiar necessita disposar de consultors externs experts en gestió immobiliària, que donin una visió diferent al no formar part de la unitat familiar que està més involucrada emocionalment, que aportin fórmules que facilitin el seu creixement i rendibilitat.

01

Consultoria de patrimonis

Analitzem les unitats immobiliàries que conformen el patrimoni, confeccionant informes amb propostes d’inversió, transformació i creixement per augmentar rendibilitats. Harmonitzem la gestió de l’empresa amb les necessitats individuals dels membres familiars. Assessorem i gestionem tots els processos implicats en la realització d’obra nova, rehabilitació o manteniment.