PER QUÈ ENS NECESSITA

Protegim els seus interessos com a propis
Per què ens necessita

Protegim els seus interessos com a propis

Per què ens necessita com agent personal immobiliari?
Quan es decideix invertir en actius immobiliaris, sigui per a us particular o empresarial, s’ha de determinar inicialment les característiques i anhels que es desitja assolir abans d’iniciar la cerca i, una vegada identificades, haurà de dedicar molt de temps en realitzar una selecció. Però no acabarà aquí, haurà de visitar tots els immobles pre seleccionats, verificar la seva qualitat i estat de manteniment, negociar el preu i condicions amb el propietari o intermediari, sol·licitar i analitzar tota la documentació necessària per a la firma de contractes i escriptures públiques, etc.

Ens necessita perquè la nostra dilatada experiència en adquisició i venda d’ actius immobiliaris l’ajudarà a determinar quines són les seves necessitats presents i futures. Els nostres serveis estan únicament destinats a defensar i protegir els interessos del nostre client.

por-que-nos-necesita-como-agente-personalServei Agent Personal Immobiliari
Per què ens necessita com a consultors d'empreses patrimonials familiars?
Quan una família decideix invertir en actius immobiliaris per a la seva explotació, està buscant un mitjà per rendibilitzar i preservar els seus estalvis, obtenint rendes que complementin els seus ingressos, tant personals com familiars, presents i futurs. És per aquesta visió a mig i llarg termini que els béns immobles sempre són la destinació clàssica i segura d’inversió i no només un simple producte especulatiu més.

D’altra banda, és conegut que la gestió d’aquestes empreses familiars sol tenir un cert nivell de complexitat, donada la dificultat que comporta compaginar els criteris estrictament empresarials respecte a interessos i raons d’àmbit purament personal dels membres que la integren. És quan es debaten noves inversions per al seu creixement o es volen prendre decisions per millorar la rendibilitat del patrimoni quan afloren tots els problemes latents, visualitzant els anhels, interessos i discrepàncies de cada un dels components familiars.

Ens necessita perquè la nostra dilatada experiència assessorant i gestionant inversions de tota mena d’actius immobiliaris, li proporcionarà millorar la rendibilitat del seu patrimoni, aconseguint no solament preservar-lo, si no augmentar-lo amb seguretat evitant conflictivitat familiar.

Particulares, Interlocutor Propietatis, CONSULTORÍA, GESTIÓN DE OBRA, PROMOCIÓN INMOBILIARIA
• Serveis Consultoría
Per què ens necessita per fer una obra o rehabilitació?
Les obres i rehabilitacions són una de les majors inversions que realitzen tan famílies com empreses. La paradoxa és que aquesta gran inversió es fa sense comptar amb l’assessorament de veritables professionals que velin pels nostres interessos.

Es públic i notori que en aquest sector existeix escassa formalitat i professionalitat, accentuat pel desconeixement dels propietaris sobre els deures i obligacions dels professionals intervinents i dels seus conflictes d’interessos, el que acabarà generant una important conflictivitat, quantificable més enllà de l’estrès i desencant del propietari, per endarreriments en els terminis, els sobre costos afegits i/o la disminució de qualitats.

Generalment es té la creença de tenir l’experiència, la capacitat tècnica i el temps necessari per a gestionar i coordinar l’obra, i per això s’enfronta en solitari a aquest repte enfront d’expertes en la seva matèria. Aquesta realitat, agreujada per la implicació emocional que haurà de suportar, acabarà desencadenant acceptar els plantejaments i treballs realitzats, moltes vegades en contra dels nostres interessos.

Ens necessita perquè la nostra dilatada experiència, les nostres capacitats tècniques i creatives, i el nostre coneixement integral en gestió i coordinació, el protegiran al posicionar-nos com els interlocutors de la propietat, defensant únicament els seus interessos i il·lusions fins a convertir-los en realitat.

Particulares, Interlocutor Propietatis, CONSULTORÍA, GESTIÓN DE OBRA, PROMOCIÓN INMOBILIARIA
• Serveis d’Obra i Rehabilitacions
Per què ens necessita per fer una promoció inmobiliaria?
L’objectiu de la promoció immobiliària destinada a la venda o lloguer és assolir les expectatives econòmiques depositades en el negoci, i per tant, la primera premissa es obtindré la màxima rendibilitat possible minimitzant tots els riscos econòmics i jurídics que comporten les inversions a aquest nivell.

Desenvolupar una promoció immobiliària pot semblar senzill, o no molt diferent a invertir en qualsevol altre industria, però això no és així. Durant els anys del boom immobiliari els riscos i errors van quedar minimitzats per la desorbitada inflació que ho ocultava tot, però la falta d’experiència i professionalitat, juntament amb una salvatge especulació, van portar a patir la pitjor crisis de l’historia del sector.

Els nostres serveis estan dirigits a protegir la seva inversió, defensant tots els seus interessos, des del financer al comercial, per assolir l’èxit d’aquest negoci.

Particulares, Interlocutor Propietatis, CONSULTORÍA, GESTIÓN DE OBRA, PROMOCIÓN INMOBILIARIA
• Serveis Promoció Inmobiliària